Vi og DiFi

Vi i Kommunen Digitalt har omfattende erfaring med å samarbeide med Direktoratet for Forvaltning og IKT, eller DiFi som det gjerne kalles. Dette er en viktig del av vårt kontaktnett og en betydelig samarbeidspartner for alle som driver med offentlig IKT. Det er derfor viktig å kunne legge til rette for best mulig kommunikasjon med dette direktoratet.

DiFi har som formål å lede an i myndighetenes arbeid med fornyelse og modernisering av offentlig sektor i Norge. Direktoratet skal være med på å gjøre offentlig sektor mer tilgjengelig og mer effektiv, med bedre brukergrensesnitt og kommunikasjon. DiFi har også en rolle når det gjelder å medvirke til god ledelse og organisasjon i stat og kommune, samt når det gjelder samordning, koordinasjon, og felles planlegging på tvers av sektorer, etater og myndighetsnivåer.

DiFi bistår kommunale og fylkeskommunale ledere med analyser, undersøkelser og evalueringer av ulike slag, og gir ofte råd og tips om hvordan kommunene kan legge opp sine digitale løsninger. Noen ganger tar DiFi selv initiativet til å be kommunene utbedre sitt tilbud på det digitale feltet. Derfor er det ekstra hyggelig at DiFi i stor grad har tillit til Kommunen Digitalt og våre tjenester.

DiFi ble til ved en sammenslåing i 2008. Tidligere etater som nå har inngått i Direktoratet inkluderer det gamle sekretariatet for E-handel, Norge.no, såvel som det ganske mislykkede og bakstreverske Statskonsult. DiFi har gidifitwitterlogo_400x400tt arbeidet med IKT en ny vår etter en del feilslåtte prosjekter på 1990-tallet og tidlig i vårt århundre. Blant deres prioriteringer nå er bedre offentlig informasjonspolitikk, lederutvikling, rutiner rundt anbud og innkjøp, og selvfølgelig mer strømlinjeformet omstilling og kostnadseffektivisering. DiFi har virkelig tatt tak i den evinnelige sløsingen som i lang tid preget blant annet innkjøpspolitikken til mange kommuner og statlige etater i den tidlige fase av den digitale revolusjonen. Vi er glade for også selv å ha bidratt til å forbedre offentlig sektor på dette punktet.