Utvikling av digitale samarbeidsarenaer

En av de viktigste funksjonene vi kan ivareta er byggingen av nye eller utbedringen av gamle digitale samarbeidsarenaer. Det er viktigere enn noen gang å bygge ut slike digitale fellesskap, og her føler vi oss sikre på at vi har de beste løsningene, eller at vi kan de beste løsningene etter å ha lært mer om din kommunes spesifikke behov. Vi hjelper deg også med å få disse løsningene inn på markedet ved hjelp av markedsføring, kampanjer, og mediestrategi.

Det viktigste med slike løsninger er at de er enkle og intuitive å bruke. En skal ikke behøve å være IT-guru for å kunne utnytte digitale arenaer, for poenget er jo nettopp å øke tilgjengeligheten og kommunisere mer effektivt ved å skape bredere kontaktflater. Det som få har tenkt over er imidlertid at det kan være svært krevende å gjøre ting enkelt, selv for de største og mest profilerte leverandørene av programvare.

Vi i Kommunen Digitalt har alltid hatt som mål å jobbe for åpne standarder, altså blant annet open source programvare, og dermed gi kommunens egne IT-ekopen-sourcesperter og andre fagfolk anledning til å videreutvikle løsningene etter hvert. Dermed får kommunen en løsning som ikke står stille eller krever grufullt dyre oppdateringer, fordi du alltid kan fortsette å tilpasse systemene til nye behov. Og når tiden kommer for en ny løsning, har du også oss som en betrodd partner som kjenner kommunens egenart og kan bidra på nytt hvis det er ønskelig.

Vi har også oversikten over hvilke tjenester og produkter som finnes på markedet og hvordan disse svarer til det din kommune egentlig trenger. Vi er ikke noen kult eller menighet, og det er aldri vår strategi å gjøre en kommunal aktør avhengig av oss på noen måte. Fleksibilitet er en nøkkelverdi for oss som det sikkert også er for de fleste av våre kunder.