Rådgivning og prossesstøtte

Her på kommunendigitalt.no tilbyr vi kommuner og fylkeskommuner en rekke tjenester, men en av tjenestene vi tilbyr er også å finne frem til andre leverandører av IT-tjenester. Med andre ord vil vi gjerne hjelpe deg å finne frem i skogen av tilbud og aktører for å oppnå din kommunes mål. Vi innser nemlig at det ikke alltid er mest hensiktsmessig å kun bruke våre tjenester, noen ganger og på noen områder kan det være andre leverandører som er bedre egnet til å levere det du trenger. Da ser vi på det som vår plikt å hjelpe deg med det.

Vi har kjennskap til et vidt spekter av aktører på dette markedet, fra leverandører av tjenester til konsulenter og spesialister som kan hentes inn for spesifikke oppdrag. Har du behov for noe slikt, kan vi gi deg råd om hvem som er Innovasjon Norgebest egnet til å tilfredsstille dine krav og oppfylle dine ønsker innenfor en gitt tidsramme og til en overkommelig pris. Vi hjelper deg å finne de partnerne din kommune trenger til vedlikehold, drift, og eventuelt også ny utvikling der vi selv ikke er mest aktuelle.

Samtidig er vi gjerne også med på laget til leverandørene, og kan støtte begge parter i eventuelle søknader om statlig støtte som kan fremmes gjennom Innovasjon Norge eller kanskje andre kanaler. Dette er en viktig og tidkrevende prosess, men den kan resultere i at arbeidet med å oppgradere kommunens systemer, løsninger, og kommunikasjonsplattformer i praksis blir nærmest kostnadsfritt. Det er imidlertid viktig å ha med seg noen i denne prosessen som kjenner til både det tekniske språket og forstår de politiske dimensjonene ved ny utvikling av kommunale datasystemer. Vårt store nettverk av kontakter innenfor politikken, byråkratiet og forskningens verden gjør at vi har unike muligheter til å påvirke disse prosessene i en positiv retning underveis.