Vi og DiFi

Vi i Kommunen Digitalt har omfattende erfaring med å samarbeide med Direktoratet for Forvaltning og IKT, eller DiFi som det gjerne kalles. Dette er en viktig …

Digital Agenda for Norge

Norge har etter hvert fått en omforent IKT-politikk (IKT står som de fleste vil vite for informasjons- og kommunikasjonsteknologi) oppsummert i en Digital Agenda. Formålet er …

Kommunen i skyen

De fleste har etter hvert hørt om muligheten for å benytte seg av tjenester i “skyen”, men hva er egentlig dette og hvordan påvirker det kommunens …

Kommunen må ha åpne dokumentstandarder

Det har nå blitt norsk lov at alle offentlige nettsteder skal ha åpne dokumentstandarder. Dette er obligatorisk både for statlige, fylkeskommunale og kommunale aktører, og loven …

Rådgivning og prossesstøtte

Her på kommunendigitalt.no tilbyr vi kommuner og fylkeskommuner en rekke tjenester, men en av tjenestene vi tilbyr er også å finne frem til andre leverandører av …

Hva er vår visjon?

Ideen bak kommunendigitalt.no er å tenke rundt tjenester som gir kommunenes innbyggere friheter, rettigheter, muligheter, hjelp og assistanse. Vi tar utgangspunkt i kommunene og tar hensyn …