Om Kommunen Digitalt

Velkommen til Kommunen Digitalt og kommunendigitalt.no.

Vi er en tilbyder av IKT-relaterte tjenester til kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og andre offentlige aktører som ønsker seg oppdaterte, moderne tjenester som er tilpasset offentlig sektors behov og borgernes rett til informasjonstilgang og medvirkning. Vår visjon er å gi frihet og muligheter gjennom å tilby tekniske løsninger, rådgivning, assistanse, brukerstøtte og kostnadsanalyser.

Et grunnleggende prinsipp er at vi alltid tar utgangspunkt i den enkelte kundes unike behov og tilbyr skreddersydde produkter og løsninger. Vi samarbeider med ulike fagmiljøer, Kommunenes Sentralforbund, Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, Direktoratet for IKT i Forvaltningen, såvel som en lang rekke fagmiljøer og kommersielle tilbydere for å gi deg de beste tjenestene og i tillegg hjelpe kommunen å søke om midler fra den norske stat eller EU til å videreutvikle datasystemene og skape innovative løsninger.

På disse sidene finner du opplysninger om våre visjoner og verdier, og om de metodene vi benytter oss av for å støtte opp om kommunale utviklingsoppgaver. Du finner også informasjon om den støtten vi kan gi underveis i prosesser som dreier seg om anbud og innkjøp, og rådgivning i forhold til eventuelle nye partnere for kommunen. Videre finner du mye informasjon om de aller nyeste utviklingstrekkene innenfor IKT-bruk i offentlig sektor, som utviklingen av digitale samarbeidsarenaer og overgangen til skytjenester.

Vi har også vektlagt at du skal få mye informasjon om det som rører seg innenfor KMD, DiFi og EUs støtteordninger fordi dette er uhyre sentrale kilder til finansiering og regulering av nye digitale løsninger i kommunene.