Kommunen må ha åpne dokumentstandarder

Det har nå blitt norsk lov at alle offentlige nettsteder skal ha åpne dokumentstandarder. Dette er obligatorisk både for statlige, fylkeskommunale og kommunale aktører, og loven ble gjort gjeldende fra 1.1.2010. Denne loven ble til for at innbyggerne som bruker kommunale og andre offentlige nettsteder skal kunne lese ethvert dokument uansett hva slags datamaskin eller programvare de har installert.

Grunnen til at dette har blitt vedtatt er at alle skal ha tilgang til offentlig informasjon, på lik linje uavhengig av maskinutstyr og programvare. Dette er et viktig demokratisk prinsipp, det hevder i hvert fall Regjeringen. Tilgang til informasjon er en av borgernes rettigheter, siden det offentliges legitimitet utspringer i fra folkesuvereniteten. Reglene hadde allerede blitt prøvd ut i staten i ett år før kravene ble utvidet til også å gjelde kommunal sektor. Brukerne synes å være svært positive til denne utviklingen. I dag er det store variasjoner i hva slags teknologi folk bruker og hvilke løsninger de har råd til, og mange bruker også forskjellige plattformer ute og hjemme, osv. Derfor er det viktig å ha en åpen standard.

En annen fordel ved åpne standarder for dokumenter er at det blir jevnere og mer rettferdig konkurranse mellom de ulike aktørene som tilbyr den relevante OSCD_GOV_open_data_standardsprogramvaren. I tillegg gir det fleksibilitet og overførbarhet, samt muligheter for gjenbruk og deling som tidligere kunne bli komplisert av mismatch på programvaresiden. I offentlig sektor brukes nå Referansekatalogen for IT-standarder, som omfatter både video, lyd, grafikk og bilder i tillegg til ordinære dokumenter. Denne katalogen revideres årlig for å ha en mest mulig oppdatert veiledning for alle som håndterer slike problemstillinger i det offentlige.

Dessverre ser vi i dag at det fortsatt er endel offentlige aktører, særlig på kommunalt plan, som sliter med å følge opp intensjonene i lovgivningen. Vi kan gi deg den hjelpen og støtten du trenger for å få gjennomført dette.