Kommunen i skyen

De fleste har etter hvert hørt om muligheten for å benytte seg av tjenester i “skyen”, men hva er egentlig dette og hvordan påvirker det kommunens IKT-strategi?

Fordelen med skyen er at en slipper å lagre informasjon rent fysisk, og dermed kan slippe store utgifter til datautstyr og servere. Det er imidlertid ganske mange krevende problemstillinger knyttet til å utnytte skytjenestenes potensial i kommunal sektor. KMD har for litt tid tilbake satt sammen en interdepartemental arbeidsgruppe som jobbet med dette, særlig ut i fra den juridiske siden av saken. Det er selvfølgelig helt tvcloud-149827_960_720ingende nødvendig at all bruk av skytjenester er i henhold til gjeldende norsk lovgivning for hvordan informasjon skal lagres, oppbevares og aksesseres. Det er nok å tenke på de massive skandalene rundt den amerikanske generalen David Petraeus og Hillary Clinton for å tenke seg hvilke konsekvenser det kan ha når en slurver med dette.

KMDs arbeidsgruppe har utarbeidet flere rapporter som viser hvordan lovgivninger setter rammer og ganske klare begrensninger for bruken av skyen til å lagre informasjon om kommunal virksomhet og tjenesteyting. Av de områdene som er verdt å merke seg er spesielt arkivdata, regnskapsdata, og personopplysninger. For alle disse typene data og opplysninger er det strenge regler for oppbevaringen som vil avgjøre om og hvordan det er mulig å benytte seg av denne typen tjenester. Mange kommuner trenger også bevisstgjøring og oppfriskning på området datasikkerhet, som i mange kommuner på ingen måte har holdt tritt med utviklingen i datakriminalitet.

Grunnleggende prinsipper når du skal bruke skytjenester er sikring, konfidensialitet, tilgjengelighet, kostnadseffektivitet, og integritet. Vi hjelper deg med å forstå hva dette innebærer i praksis, og kan utarbeide en handlingsplan og kostnadsanalyse for overføring av data til skyen. Selv om vi ikke er jurister, kan vi gi din kommunes ansatte en grunnleggende innføring i de relevante delene av gjeldende regelverk.