Hvorfor er det fornuftig med åpne standarder?

Kommunen standard2De aller fleste av oss har vel hørt uttrykket åpen standard uten at vi nødvendigvis har reflektert noe mer over hva som faktisk ligger i begrepet. Som navnet sier er en åpen standard nettopp det. En standard som er åpen. Skal man definere hva dette er, så betyr det at den er tilgjengelig slik at den kan brukes av alle som ønsker det. At rammeverk og protokoller som benyttes er tilgjengelig for alle. Det stiller også krav til at prosessen med videreutvikling av definisjoner, spesifikasjoner og nye avleggere er åpen og tilgjengelig. OSCD_GOV_open_data_standardsKjente åpne standarder er for eksempel, JPEG, IP, PNG, Bluetooth og HTML. Kjente begreper for de alle fleste av oss. En åpen standard er tilgjengelig for offentligheten. Det betyr at hvem som helst kan få tilgang til å lese standarden. Bidra til den og få mulighet til å implementere den i løsninger man leverer, uten kostnader. Det er verdt å merke seg at uten åpne standarder hadde verden sett anderledes ut i dag. Da hadde vi ikke hatt dagens internett. Internett er basert både på åpen kildekode og åpne standarder.

På denne siden har vi tidligere skrevet litt om åpne digitale løsninger i offentlige etater. Om hvor bra dette er, og om at det forenkler hverdagen til folk flest. Dette er ikke det samme som åpne standarder, men for brukerne er resultatet mye av det samme. Brukervennlighet og en enklere og mer forutsigbar virkelighet. En åpen standard er en spesifikasjon som er tilgjengelig uten kostnader for alle som ønsker å benytte seg av den. Man får med andre ord fri bruksrett til den. Motsatsen til en åpen standard er en produsenteid eller proprietær standard. Historien har mange eksempler på at proprietære standarder er blitt åpnet opp. Mange tenker kanskje ikke over dette til daglig, men både PDF, TIFF, GIF og MP3 er eksempler på dette.

Kommunen standard

Hvorfor skal vi bruke åpne standarder?

Den åpenbare fordelen med et åpent format, er at du uproblematisk kan ta med deg dine data dersom du skulle bytte maskin, operativsystem eller programvare. Videre kan du uproblematisk også utveksle data med personer som benytter andre plattformer. Du trenger heller ikke tillatelse fra noen for å benytte deg av den åpne standarden. Alt dette er viktig momenter som gir folk både en enklere, smidigere og mer brukervennlig hverdag.

Kommunen standard1

Hva er fordelene med bruk av åpne standarder?

Kommunen standard3Fordelene med bruk av åpne standarder er mange. Det betyr blant annet 1) leverandøruavhengighet. Du knyttes ikke fast til en bestemt leverandør, men kan selv velge hvem du kjøper tjenesten av. Videre gir åpne standarder 2) sikkerhet mot uønskede endringer i standarder som benyttes. Dermed er du sikret at du ikke plutselig har en programvare som ikke fungerer. Åpne standarder gir 3) mer robuste standarder og at det er 4) ingen kostnader tilknyttet bruk av dem. Med åpne stanarder får du også 5) bedre, raskere og sikrere integrasjon mot andre systemer samt ikke minst, 6) økt konkurranse i markedet. Du får også noe annet nemlig 7) økt sikkerhet fordi du vet hva standarden inneholder og ikke minst ikke inneholder. Tilslutt sikrer det også 8) gjenbruk av komponenter som allerede er oppfunnet. Dette er ikke uttømmende momenter, men de gir i stor grad en pekepinn på hvorfor det er viktig at standardene også i fremtiden forblir åpne og tilgjengelige for alle.