Hva er vår visjon?

Ideen bak kommunendigitalt.no er å tenke rundt tjenester som gir kommunenes innbyggere friheter, rettigheter, muligheter, hjelp og assistanse. Vi tar utgangspunkt i kommunene og tar hensyn både til innbyggernes og kommunalt ansattes behov.

Vi ønsker at de som jobber i kommunene og fylkeskommunene skal ha frihet til å bruke den programvaren de har behov for, og at de også skal kunne endre den underveis som en tilpasning til de behov og muligheter som måtte oppstå. Dette innebærer bruk av open source programvare som vi kan utvikle for din kommune. Her snakker vi ikke om å bruke en gratis programvare, men om en skreddersydd løsning somOpensource utvikles med utgangspunkt i en analyse av virksomhetens behov, krav, kompetanse og struktur. Vi sikrer at det blir en løsning med høy kvalitet.

I dag må nødvendigvis kommunalt ansatte, enten det er rådmann, teknisk sjef eller vernepleier, også kjenne til dagens moderne teknologi og gjøre seg kjent med nye samhandlingsløsninger som de nye sosiale mediene (herunder for eksempel Facebook, Twitter og Instagram) bringer med seg. Kommunen trenger en strategi for å profilere seg, formidle nyheter, og sikre informasjonstilgangen til alle som bruker kommunale tjenester. Dette gir mer effektiv tjenesteyting og større legitimitet og kredibilitet for kommunens politiske ledelse. Slike løsninger skal ikke være en lekegrind for ingeniører og nerder, men noe som er tilgjengelig for alle.

Kommunendigitalt.no har holdt på med dette i mange år og etter hvert fått stor tillit hos kommunale og fylkeskommunale aktører, så vel som andre aktører, blant annet mange skoler, sykehus og etater. Vi kan hjelpe deg med det meste fra grunnleggende databehandling og analyse til intranett og kommunikasjon ut mot brukerne. Med dette kan kommunen vokse inn i en nye tid og få nye kontaktflater med innbyggerne som på sikt kan gi høyere livskvalitet og mer attraktive steder å bo.