DiFi og åpne digitale løsninger

DifiI Norge er det DiFi eller direktoratet for forvaltning og IKT som har i oppdrag å utvikle og fornye offentlig sektor. Organisasjonen ble opprettet i 2008 og deres primære målgruppe er statsforvaltningen. Organisasjonen arbeider også mot den private sektor samtidig som kommunal sektor er en stor brukergruppe. Vi har skrevet litt om DiFi i en tidligere artikkel. Et av organisasjonens hovedmål er bidra til økt samordning i offentlig sektor samt forvalte og utvikle fellesløsninger for forvaltningen. Herunder den kommunale.

difi3I offentlig sektor er det etterhvert etablert en rekke åpne løsninger på digitaliseringsfeltet. Tre av disse nasjonale løsningene har DiFi ansvaret for. ID-porten er en av disse. Digitaliseringsrundskrivet instruerer statlige virksomheter om å ta i bruk denne. Porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Den andre løsningen er digital postkasse til innbyggerne. På vegne av hele offentlig sektor har DiFi inngått kontrakter med markedsaktører om dette. Postkassen er noe som de fleste statlige virksomheter er instruert om å ta i bruk gjennom Digitaliseringsrundskrivet. Denne løsningen skal gjøre det enkelt å komme i gang med å sende digital post på en sikker metode til innbyggerne. Den tredje digitaliseringsløsningen er kontakt og reservasjonsregisteret. Registeret er hjemlet i eForvaltningsforskriften og fra 1. januar 2016 skulle denne oppslagsløsningen tas i bruk av alle offentlige virksomheter ved viktige digitale henvendelser og varling om enkeltvedtak. Dette registeret er over innbyggernes digitale kontaktinformasjon og status for eventuelle reservasjoner mot digital kommunikasjon med forvaltningen.

difi2I tillegg har DiFi også andre løsninger. Organisasjonen har etablert en felles tjeneste for elektronisk signering. Signeringstjenesten er en frittstående tjeneste som er tilgjengelig for offentlige virksomheter. Tjenesten leveres av Posten og forvaltes av DiFi. Dette er en tjeneste som muligjør at innbyggerne kan signere dokumenter fra det offentlige digitalt. Dette skjer ved påføring av en digital personsignatur.

Forøvrig arbeider DiFi med mange ulike fagområder og tilbyr mange nettressurser. Noen av disse er så store at de har eget nettsted utenfor hovednettstedet difi.no. Her følger en oversikt over DiFis ulike nettsteder; norge.no, prosjektveiviseren, anskaffelser.no, doffin.no, data.norge.no, universellutforming.difi.no, kvalitet på nett og standardiseringsportalen. Vi går ikke nærmere inn på disse nå, men det er ikke umulig at vi vil titte nærmere på noen av dem ved en senere anledning.

difi1