Digitalisering og samfunn

I løpet av de siste tiårene har vårt samfunn blitt mer og mer digitalisert, på godt og vondt. Det er vel få som for 25 år …

Bruk av digital postkasse

Som en del av effektiviseringen og muligheten for å spare penger oppfordres nordmenn til å ta i bruk en digital postkasse i kommunikasjonen med det offentlige. …

DiFi og åpne digitale løsninger

I Norge er det DiFi eller direktoratet for forvaltning og IKT som har i oppdrag å utvikle og fornye offentlig sektor. Organisasjonen ble opprettet i 2008 …