Monthly Archive: January 2016

Vi og DiFi

Vi i Kommunen Digitalt har omfattende erfaring med å samarbeide med Direktoratet for Forvaltning og IKT, eller DiFi som det gjerne kalles. Dette er en viktig …

Digital Agenda for Norge

Norge har etter hvert fått en omforent IKT-politikk (IKT står som de fleste vil vite for informasjons- og kommunikasjonsteknologi) oppsummert i en Digital Agenda. Formålet er …