DiFi og åpne digitale løsninger

I Norge er det DiFi eller direktoratet for forvaltning og IKT som har i oppdrag å utvikle og fornye offentlig sektor. Organisasjonen ble opprettet i 2008 …

Vi og DiFi

Vi i Kommunen Digitalt har omfattende erfaring med å samarbeide med Direktoratet for Forvaltning og IKT, eller DiFi som det gjerne kalles. Dette er en viktig …

Digital Agenda for Norge

Norge har etter hvert fått en omforent IKT-politikk (IKT står som de fleste vil vite for informasjons- og kommunikasjonsteknologi) oppsummert i en Digital Agenda. Formålet er …

Kommunen i skyen

De fleste har etter hvert hørt om muligheten for å benytte seg av tjenester i “skyen”, men hva er egentlig dette og hvordan påvirker det kommunens …